Vragen en klachten

De afrekening van 2015 en 2016 worden toch al goed geregeld door de rechtszaken die Rondom Wonen tegen 2  bewoners aangespannen  heeft?

Vragen betreffende de installatie

 • Zijn de meters wel  geschikt voor aardwarmte?
 • Op de puntenlijst waarop huur gebaseerd is, staan 2  en bij sommige 1 ruimten als extra verwarmde ruimtes die er niet zijn. Hoe kan dit? Willen jullie dit aanpassen  naar bewoners en gemeente toe?
 • Er zijn nieuwe radiatoren, nieuwe meters en  een nieuwe ketel gekomen voor de aardwarmte.
 • Nu hebben we weer gas, is de installatie wel geschikt en zijn de meters nauwkeurig?
 • Waarom hebben wij niet in elke ruimte aangepaste radiatoren gehad? De kleine kamertjes hebben nog steeds radiatoren die niet afgestemd zijn op lage temperatuur verwarming.
 • Meters te klein en te laag
 • Waarom heb ik geen gevoelsdraad aan verwarming?
 • Ik hoor over een ampul die warmte meet, die heb ik niet
 • De radiatoren in de slaapkamers worden niet goed warm
 • Waarom wordt alleen de bovenkant van de radiator warm?
 • Waarom wordt alleen de onderkant van de radiator warm?
 • Waarom zit er niet op alle verwarmingen thermostaatknoppen? Sommigen hebben alleen maar een plus/min knop Warmte verlies leidingen
 • Ik wil alleen voor eigen verwarming betalen en niet voor het warmteverlies van de leidingen 

Kou in het algemeen en isolatie

 • We voelen de kou echt door ons  huis stromen,  het koelt heel snel af.
 • Ik hoor dat ik wel had moeten kiezen voor dubbele beglazing maar schrok toen van het bedrag dat ik per maand  bij moest gaan betalen.  Kan dit alsnog?
 • Waarom hebben wij bij de renovatie in 2008 geen dubbelglas gekregen. De dubbele beglazing die er al zat liet en laat veel kou door.
 • Ik voel de kou door mijn ramen heen komen, ook koelt mijn huis heel snel af.  Het waait in mijn huis. Had Rondom Wonen dat dan niet moeten betalen?
 • Kan en moet Rondom Wonen dan niet alsnog zorgen dat er goede isolatie komt?
 • Ik wil expertise bij isolatie die nodig is voor aardwarmte.
 • Ik heb vorig jaar bezwaar gemaakt maar kreeg te horen dat het niet nodig was
 • Ik heb vorig jaar bezwaar gemaakt maar toen zeiden ze dat het op mij niet van toepassing was.
 • Mijn lamellen / gordijnen bewegen, ook als kachel uit is
 • Ik heb gordijnen tussen keuken en woonkamer, die bewegen gewoon
 • Ik voel kou stromen
 • Waarom zitten er gaten buiten waar er voegen moeten zitten
 • Waarom is er geen isolatie aangebracht in de spouwmuur?
 • Waarom moeten bewoners zelf de dubbele beglazing betalen per maand en gaat dat door totdat deze ook al lang betaald zijn?

Ista

 • Waarom moet ik betalen voor de metertjes van Ista?
 • Waarom staat er niet op mijn rekening hoeveel ik moet betalen aan Ista administratiekosten?
 • Zijn de administratiekosten van mijn afrekening stookkosten voor Rondom Wonen of voor Ista?
 • Meters tellen door, terwijl de radiator uit staan, zijn ze wel geijkt?

Onvrede en wantrouwen naar Rondom Wonen en naar huurdersvereniging  Argos

 • Hoe weet ik of er deze keer  wel wat gaat gebeuren?  De woningbouw zei vorige keer dat het niet op ons van toepassing was.  We voelen ons niet serieus genomen.
 • Ik heb geen vertrouwen in Argos.
 • Ik heb geen pamflettengezien over de stookkosten en bezwaar indienen afgelopen zomer.
 • Ik weet niets van de twee rechtszaken.
 • Ik heb geen uitnodiging voor de ledenvergadering van Argos gekregen
 • Wij hebben met een hele flat geklaagd over de stookkosten in 2016 (de Kuyperlaan), Met alle klachten en handtekeningen zijn we met een kluitje in het riet gestuurd. Er werd op onze aanmerking over de ondoorzichtige manier van de kosten en rekening amper gereageerd.
 • Argos geeft aan een overkoepelend orgaan te zijn.
 • Er werd door Argos medegedeeld dat er niet over de blokverwarming gepraat mocht worden tijdens de ledenvergadering.

Afrekening stookkosten

 • Ik wil na kunnen rekenen waar  ik voor betaal.
 • Waarom zijn de telefoonkosten  van 1 flat voor de stookkosten zo hoog?
 • Waarom zie ik niet staan wat ik voor Eneco betaal?
 • Waarom betaal ik meer voor de Gigajoules dan Eneco rekent aan Rondom Wonen?
 • Ik wil niet betalen voor het warmteverlies van de leidingen
 • Waarom is de afrekening zo onduidelijk?
 • Wij hebben een heel hoge  stookkosten-rekening, maar ook een energierekening
 • We betalen dubbele kosten door de boiler en de blokverwarming

Aardwarmte

 • De verandering naar aardwarmte is niet overlegd met de bewoners, is het niet wettelijk verplicht om hierover overleg te plegen met bewoners?
 • Er is niet naar de bewoners gekeken als uitgangspositie, of vanuit de gebouwen en  hun mogelijkheden, maar vanuit een bedrijf met een idee. Er is daarna niet eerst overlegd met bewoners. Rondom Wonen  is gestart met het project met  de focus op de aardwarmte-installatie.  De woningen zijn  niet  voldoende geïsoleerd, zoals benodigd bij verwarming door aardwarmte. De bewoners moesten wederom nieuwe radiatoren, er is geen keuzevrijheid geweest, deze radiatoren zaten aan soort warmte vast. Dat is tot daar aan toe, maar ons dan niet voldoende isoleren en ook nog dubbele beglazing aanbieden met enorme kosten zonder af te betalen aan te bieden is niet terecht.  Zeker niet omdat het een vereiste is voor deze nieuwe warmtevoorziening waar wij totaal geen inspraak hebben gehad.
 • De aardwarmte is ons door ons strot geduwd
 • Op de ledenvergadering 18-4 heeft dhr Plooij aangegeven bij een paar mensen dat Argos ook niet op de hoogte was dat de aardwarmte al beklonken was.
 • Waarom zijn wij niet op de hoogte gesteld dat we geen aardwarmte meer hebben
 • Er is mij door Rondom Wonen verteld dat ik de kachel dag en nacht overal aan moet zetten, is dat niet raar?
 • Er is mij verteld dat ik de kachel dag en nacht moet aanlaten door de aardwarmte maar er is mij verteld dat er geen aardwarmte meer is.
 • Wanneer komt er een nieuwe aardwarmte-installatie? Is er  voldoende onderzoek geweest of dit kan leiden tot aardbevingen?
 • Waarom horen wij niets over het aardwarmte-project?
 • De aardwarmte is experimenteel voor woningen, waarom niet eerst bij de rijke mensen, met geïsoleerde woningen?
 • Kunnen we niet beter over gaan tot zonnepanelen?
 • Ik vroeg op de informatie-avond over de aardwarmte aan dhrAmmerlaan of het de bewoners meer zou gaan kosten, het antwoord luidde: “ Voor u een vraag, voor ons een weet”.
 • Waarom zijn de woningen niet geïsoleerd voordat het aardwarmteproject gestart is?
 • Is er een EPA rapport van de flats? (Energie Prestatie  Advies):
 •  Ik denk dat er geen spouwmuurisolatie is,  de dubbele beglazing  vervangen die er al  is, valt onder onderhoud, de ramen zijn na 30 jaar versleten. E en goede HR beglazing is een vereiste bij dit aardwarmteproject. Wanneer verhuurder de kosten daarvan wil neerleggen bij de huurder, had dit voor het aardwarmteproject gestart werd met huurders overlegd moeten worden. Nu kunnen de huurders alleen nog kiezen voor al of geen dubbele beglazing en hierdoor een hogere huur. De ramen betalen we dan niet af? Wanneer ik de ramen betaal wil ik ze mee nemen. Hoe zit het met de dakisolatie, voldoet de dakisolatie aan de gestelde eisen? Is er een EPA rapport van de ventilatie?
 • Ik denk dat de flats niet voldoen aan de gestelde richtlijnen van de Europese Unie, de EPBD voldoen.
 • Bij de radiatoren voor lage temperatuur verwarming horen andere meters (meters voor koude-warmte opslag). Hoe nauwkeurig zijn deze meters nu de kachels weer op gas zijn?
 • Het warmtesysteem werkt niet correct, de meters zijn niet bedoeld voor gas.
 • Bestaat er kans op aardbevingen? Is dit voldoende gecontroleerd? Is hier een rapport van?
 • Wij hebben een heel hoge stookkosten-rekening, maar ook een hoge gas- en licht rekening!

Reductie

 • Ik krijg veel te weinig korting
 • De mensen op de begane grond hebben de warmte van de leidingen en krijgen de meeste korting.
 • Waarom krijgen de mensen op de begane grond zoveel korting?
 • Waarom zijn de reductiefactoren zo oneerlijk verdeeld?
 • Ik kreeg een papier met gekleurde vakjes over de warmtekortingen waar ik niets van begreep en dan willen ze dat ik teken.

Overig

 • Bij de renovatie heb ik gezegd dat ik elektrisch wilde koken, kosten volgens Rondom Wonen kostte dat toen € 500,00.
 • Waarom heeft Rondom Wonen toen we een boiler kregen niet verteld dat we gas af moeten sluiten?
 • Ik wilde geen boiler, zit nu met een hoge rekening en een boiler die ik extra aan moet zetten om te verwarmen.
 • Waarom heeft Rondom Wonen ons geen extra groepenkast gegeven toen ik de boiler opgedrongen kreeg?
 • Wij hebben bij de Grote renovatie een nieuwe groepenkast gekregen, maar geen groep voor elektrisch koken.
 • We kregen een levensloop-woning, maar geen extra stop.
 • We hebben een hoge afrekening voor de service- en stookkosten maar ook een hele hoge energierekening doordat we maar heel weinig gas gebruiken, waarom  heeft Argos of Rondom Wonen ons hier nooit iets over verteld?
 • Waarom heeft Rondom Wonen nooit iets ondernomen in gas verzegelen bij de voordeur, ik gebruik maar € 15,00 gas per jaar. De rest van de kosten gas, gaat over transportkosten, vastrecht, abonnementskosten en aansluitingskosten
 • Het lekt na de renovatie nog steeds, heeft dit invloed op de warmte binnen? Hoe zit het met betonrot? Bij mij loopt het regenwater niet weg. Het blijft in de goot tegen huis staan. Hoe zit het met betonrot en kou?
 • Ik heb geen dag en nacht metertje gekregen in mijn meterkast
 • Het ventilatiesysteem is heel gehorig op de bovenste verdieping
 • Waarom betaal ik € 6,00 per maand aan inbraakbeveilinging terwijl je de schroeven er gewoon uit kunt draaien.
 • Wanneer ik bel naar Rondom Wonen met een klacht, krijg ik een grote bek
 • Ik durf niet meer te bellen naar Rondom Wonen, je wordt afgesnauwd.
 • De warmte in mijn huis wordt weg gezogen door het ventilatiesysteem.
 • Koude luchtstroom in de huiskamer, staan roosters ventilatiesysteem wel goed afgesteld.
 • Rondom Wonen is vooral goed in angstcultuur en ze maken ons bang.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: