Vragen aan de Gemeenteraad 14 mei 2018

Op 14 mei 2018 is er een brief uitgegaan naar de gemeenteraad. Hieronder de punten in de brief.

De gemeente is  verantwoordelijk voor het juiste energielabel van de woningen, heeft de gemeente de voorlopige energielabels van de flats met blokverwarming, gebaseerd op jaartal op juistheid gecheckt middels een Epa- adviseur? Zijn hier rapporten van?  Is er een definitief energielabel? Wanneer de flats geen EPA-rapport hebben, of een definitief energielabel,  is de gemeente daarvoor verantwoordelijk of Rondom Wonen?

Is een EPA rapport een wettelijke vereiste voordat er gestart wordt met een aardwarmteproject? Moet een woning wettelijk  aan een bepaald energielabel voldoen  voor aanvang van stoken met aardwarmte? Zijn er wettelijke  richtlijnen met betrekking tot isolatie-eisen van de woningen bij het opstarten van verwarming door aardwarmte? Is er een procedure met betrekking tot de woningen, zoals die er is voor de warmte-installatie?

Is er een stepaanvraag  of andere subsidieaanvraag geweest om de woningen van  de benodigde isolatie voor aardwarmte te voorzien? Zo niet,  waarom niet? Is de gemeente hiervoor verantwoordelijk of de verhuurder?  Waarom zijn de woningen niet mee gepakt in de subsidies?  Wanneer er ingezet wordt op duurzaamheid, zou de juiste isolatie van de betreffende woningen toch mee gepakt moeten zijn in een plan van aanpak.

De woningen zijn niet voorzien van HR beglazing, benodigd voor aardwarmte, bovendien zijn de ramen al 30 jaar oud. Waarom zijn de ramen van de bewoners niet conform de eisen van verslijten en behorend bij de levering van aardwarmte aangepast?  Zeer goed geïsoleerde woningen zijn een vereiste bij lage temperatuur verwarmwarming (ltv). Er is geen isolatiemateriaal tussen spouwmuren, er is geen isolatie buitenaf of van binnen uit aangebracht.  er is geen check geweest in verband met warmteverlies bij naden en kieren, er is geen sprake van grondisolatie, ook is niet duidelijk of het dak voldoet aan voldoende isolatie qua dikte.  Er staan bij de woningen veelal 1 of 2 extra verwarmde ruimtes op de puntenlijst, waarop huur gebaseerd is, die er niet zijn. Bij 1 van de bewoners  wordt er gecheckt of deze verwarming er daadwerkelijk niet is?!   Een andere bewoner heeft aangegeven aan Rondom  Wonen  dat er 2 verwarmde ruimtes op de lijst staan die er niet zijn en gevraagd of er bij Rondom Wonen geen registratie is hierin. Daar moet nog antwoord op komen.  Er zijn twee nieuwe radiatoren geplaatst in de woningen benodigd voor het nieuwe aardwarmtesysteem, echter in de slaapkamers zijn nog steeds de radiatoren die niet voldoen aan de gestelde eisen bij ltv {lage temperatuur verwarming). Is het energielabel juist? Wij denken van niet en denken dat de puntentelling en de WOZ-waarde van deze woningen niet kloppen. Kan de Gemeente de puntentelling en WOZ-waarde aanpassen indien de juistheid van het energielabel niet klopt  en de hierop gebaseerde Gemeentebelastingen verlagen? Wat is de procedure hierin? In hoeverre wordt het puntensysteem gecheckt dat mee telt voor de huurprijs maar ook voor de WOZ waarde en de hierop gebaseerde gemeentelijke belastingen?

In het aardwarmteproject is er gestart vanuit het  oogpunt van de ondernemer. In het kader van duurzaamheid is er niet vanuit de gebouwen  en hun mogelijkheden gekeken of  uit gegaan vanuit de bewoners. Er is geen mogelijkheid besproken voor een veilig alternatief als zonne-energie.  Zijn er wettelijke eisen gesteld aan de isolatie van woningen met betrekking tot het toepassen van aardwarmte? Zo ja, wie is er verantwoordelijk dat de woningen hier aan voldoen? Hadden de woningen voor de start van het project  niet al voldoende geïsoleerd moeten zijn? Voor wie komen de kosten  wanneer de woningen onvoldoende geïsoleerd blijken, waardoor de bewoners op onnodige stookkosten zijn gejaagd. De bewoners zijn immers niet betrokken bij overleg, maar kort voor aanvang van het project op de hoogte gesteld.

Is de reden van de breuk in leiding van Ammerlaan the Green Innovator inmiddels bekend? Is er bekend hoe groot de risico’s zijn op een nieuwe breuk bij de nieuwe installatie? Ook bij Greenwell  Westland is de aardwarmtewinning stil gelegd. Hier omdat er gas in het water zat dat het staal van de leidingen aantast en er sprake van ernstige slijtage van de leidingen  was. In het project Den Haag Zuid West kwam er ook gas mee met het grondwater naar boven. In Staufen  in Duitsland is er grondwater gemengd met gesteente, waardoor er een gipslaag ontstond. Doordat gips uitzet is Staufen letterlijk omhoog gedrukt.

Hoe groot zijn de risico’s op aardbevingen of verzakkingen  in verband met de grondsamenstelling, waardoor kans op schade aan warmtedoublet. Veengrond is immers niet zo stevig als zand, zijn dit soort risico’s voldoende onderzocht? Zijn hier rapporten van? Wij zijn niet het enige aardwarmteproject waar het fout is gegaan,  in het Westland ging het fout. In Den Haag Zuid West ging het fout. Wordt het komende nieuwe project ondersteund middels expertise vanuit het Rijk of de Gemeente?

Mag een  verhuurder wettelijk veranderingen met betrekking tot nutsvoorzieningen aanbrengen zonder toestemming van de huurder? Is de verhuurder of huurder financieel verantwoordelijk voor de noodzakelijke isolatie, wanneer er geen sprake van overleg of inspraak is geweest?

Voldoen de flatgebouwen aan de EPBD richtlijnen? De Europese richtlijnen met betrekking tot duurzame gebouwen? Zijn er kostenoptimaliteits-rapporten gemaakt met betrekking tot de woningen in verband met de energieprestatie van de woningen in de flats?

Moet een woning wettelijk aan een bepaald energielabel voldoen, behorend bij aardwarmte? Zijn er wettelijke richtlijnen waar woningen aan moeten voldoen wanneer men aardwarmte wil toepassen? Is er een procedure met betrekking tot de woningen, zoals die er is voor de warmte-installatie?

Deze post heeft een reactie

  1. Fijn dat er nog steeds gewerkt wordt aan onze problemen!

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: