Verduurzamen met de verhuurdersheffing

Verduurzamen met de verhuurdersheffing

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en duurzaamheidsorganisatie Urgenda op vrijdag 15 februari 2019 tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de verhuurderheffing.

Het kabinet heft sinds 2013 een belasting – bekend als de verhuurderheffing – van de woningcorporaties. Die betalen sindsdien jaarlijks gemiddeld ruim twee maanden huur aan de Haagse schatkist. Dit jaar € 1,7 miljard. Dat is geld van huurders, een huurdersbelasting.

Woningcorporaties willen dat bedrag investeren en zo veel sneller, veel meer sociale huurwoningen verduurzamen. En de energiekosten voor hun huurders direct verlagen. Zo helpen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet om de noodzakelijke 25% CO2-reductie in 2020 te halen.

Rondom Wonen zelf betaalt jaarlijks € 2,1 miljoen verhuurderheffing aan het Rijk. Met dat bedrag zou Rondom Wonen ook huurwoningen kunnen verduurzamen. Daarmee zorgt ze goed voor de aarde en voor de portemonnee van haar huurders. Want zonder deze duurzame aanpassingen lopen de energielasten verder op.

Dankzij duurzame ingrepen, bijvoorbeeld door woningen gasloos te maken en van zonnepanelen te voorzien, besparen de corporaties samen veel extra CO2. Huurders zien de energierekening vanaf de eerste maand dalen en gaan er direct op vooruit. Dat motiveert om mee te doen! Aldus de teneur van de presentatie van de bestuurder Harry Platte en huurder Age de Boer van woningcorporatie Parteon uit Zaanstad. Dit is de manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet zo graag wenst, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Steun van huurders en gemeenten

Huurdersvereniging Argos steunt deze actie van de woningcorporaties (inclusief onze eigen corporatie Rondom Wonen). Het aanwenden van de verhuurderheffing (zolang Den Haag weigert om deze af te schaffen) voor het financieren van verduurzaming wordt door Argos al verschillende jaren bepleit. Ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp onderstreept in haar collegeprogramma ‘Uitvoeringsstrategie Wonen 2016-2018’ het belang van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

De overheid voerde zeven jaar geleden de verhuurderheffing in. Die werd met tegenzin gedoogd door de corporaties, aangezien er sprake was van een zware recessie. De afspraak was wel dat de maatregel tijdelijk zou zijn, maar dat is het kabinet vergeten. Sterker nog: de belasting wordt steeds hoger en er komen nieuwe bij maatregelen bij, zoals de belastingmaatregel ATAD en vennootschapsbelasting. Daarmee zijn de twee maanden huur die de verhuurder in de sociale huisvesting afdraagt inmiddels meer dan vier maanden huur per huurder geworden.

Bron: Argos

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: