Onderzoek naar de risico’s van ultradiepe geothermie

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van ultradiepe geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Witteveen+Bos doet dit in samenwerking met het Duitse bedrijf Q-Con, het Belgische Vito, de TU Delft, Newell en de juristen van Weisenborn-Linskaill & Associates. Het onderzoeksproject is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel betreft een inventarisatie van alle mogelijke risico’s. In het tweede deel wordt een raamwerk opgezet met maatregelen om deze risico’s goed te kunnen beheersen. De onderzoeksresultaten zullen naar verwachting uiterlijk begin 2019 beschikbaar komen.

is het boren naar warmte dieper dan 4 kilometer. Op deze diepte bevindt zich water aan van meer dan 120 graden, wat op het aardoppervlak omgezet kan worden in stoom. Enhanced Geothermal Systems zijn speciale boor- en stimulatietechnieken die nodig zijn om op deze grote diepte heet water te kunnen winnen.

Ultradiepe geothermie wordt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Energie Beheer Nederland gestimuleerd. In de zomer van 2017 is daar door de overheid een ‘green deal’ over gesloten met zeven consortia van verschillende marktpartijen. Deze consortia werken momenteel plannen uit om op niet al te lange termijn op diverse plekken in Nederland proefboringen te plaatsen voor het winnen van ultradiepe geothermie.

SodM is echter van mening dat de risico’s op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu nog niet voldoende zijn geïnventariseerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat op sommige plekken aardbevingen worden geïnduceerd tijdens het boren en winnen. Door de potentiële risico’s goed in kaart te brengen, zal SodM beter in staat zijn toezicht te houden door richtlijnen en wettelijke maatregelen voor te schrijven.

bron: Witteveen+Bos, 03/05/15

Aardwarmte stagneert ook in Westland

Breuk in leiding van aardwarmte

Deze post heeft 2 reacties

  1. Jammer dat de linken die op fb staan, hier niet bij staan. Niet iedereen heeft Facebook.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: